Mali oglas je oglas kojim oglašivač, korisnik našeg internet oglasnika na adresi www.MaliOglasi.com , prodaje, kupuje, mijenja, nudi ili traži robu i sl.
Da biste objavili novi oglas ili produžili postojeći, morate biti registrovan korisnik ili, ako niste, morate se prvo registrovati. Ako ste se ranije registrovali, potrebno je da se prijavite sa vašom email adresom i lozinkom. Ako niste registrovani, morate se prvo registrovati da biste objavili oglas. Linkovi za prijavu ili registraciju nalaze se u vrhu sajta
Svaki korisnik može objaviti neograničen broj različitih oglasa. Svim oglasima možete upravljati iz vašeg kontrolog panela. Još jednom napominjemo da oglasi moraju biti različiti. Ako objavite više istih oglasa jedan za drugim, obrisaćemo i oglase i vaš nalog.
Mali oglasi se mogu predati putem naše internet stranice www.MaliOglasi.com ili dolaskom u našu redakciju u u prostorijama Кnjižare "Riznica", na prvom spratu tržnog centra Vidović, Jevrejska bb, Banja Luka. Radno vrijeme: radnim danom od 14 do 20 časova, subotom od 09 do 15 časova. Posebno napominjemo da se za male oglase predane našem radniku u redakciji, pored redovnih troškova za odabrane opcije svakog pojedinačnog oglasa, naplaćuje i naknada u iznosu od 4KM (PDV uračunat).
Posebno napominjemo da se mali oglasi ne mogu predati telefonskim pozivom.

Menadžerov Žeton je virtualna, digitalna roba/proizvod koji se koristi isključivo za izmirenje naknada za odabrane usluge oglašavanja oglašivača putem internet stranica www.MaliOglasi.com.

Žetone možete nabaviti kreditnim karticama, uplatom na žiro račun Menadžer kompanije, u prostorijama "Malih Oglasa" u radno vrijeme (od 8.00 do 15.00 časova) na adresi Cerska 38. Banja Luka (Starčevica) kao i SMS-om.

Podsjećamo, da poklanjamo značajne popuste za nabavku Menadžerovih žetona putem kreditnih kartica, uplatom na naš žiro račun ili kupovinom na našem prodajnom mjestu.

1. Nabavka Menadžerovih žetona kreditnim karticama:

plaćanje kreditnim karticama

2. Nabavka Menadžerovih žetona on-line uplatom na žiro račun Menadžer kompanije, putem opšte uplatnice ili u prostorijama "Malih Oglasa" u radno vrijeme (od 8.00 do 15.00 časova) na adresi Cerska 38. Banja Luka (Starčevica).

  • Za uplate manje od 10 KM, nismo u prilici odobriti popust.
  • Za uplate od 10 KM, poklanjamo 50 pa ukupno dobijate 150 žetona.
  • Za uplate od 20 KM, poklanjamo 150 pa ukupno dobijate 350 žetona.
  • Za uplate od 50 KM, poklanjamo 400 pa ukupno dobijate 900 žetona
  • Za uplatu od 100 KM, poklanjamo 900 pa ukupno dobijate 1900 žetona
  • Za uplate od 200 KM, poklanjamo 2000 pa ukupno dobijate 4000 žetona

Uplate se vrše na KM račun br.: 5672411100041361 kod ATOS BANK A.D. Banja Luka

Pored broja računa i iznosa uplate, važno je upisati i slijedeće:

Uplatio je:

Vaše ime i prezime i naziv/ime profila (npr: Petar Petrović – profil: PERO)

Svrha uplate:

Uplata za Menadžerove žetone

Primalac:

Menadžer kompanija d.o.o.

Cerska 38. Banja Luka


Primjer uplatnice

3. Nabavka Menadžerovih žetona putem SMS-a:

plaćanje kreditnim karticama

Važne napomene:

  • PDV je uračunat u iznose koje uplaćujete.
  • Ukoliko želite uplatiti više od 200 KM i time ostvariti veći bonus, kontaktirajte nas mejlom na adresu [email protected] ili dođite u naše prostorije na adresi Cerska 38. Banja Luka (Starčevica).
  • 3. Za dopunu žetona potrebno je da budete registrovani i ulogovani na Vaš nalog na našem sajtu www.malioglasi.com
Da, poklonićemo Vam popust u istom iznosu kao da ste žetone uplatili opštom uplatnicom.

VAŽNE NAPOMENE REDAKCIJE

Svi primljeni oglasi biće pregledani od strane naših operatera.

Oglasi koji nisu u skladu sa zakonom i osnovnim normama pristojnosti biće brisani ili neće biti objavljeni.

Za istinitost objavljenih oglasa, vlasništva nad autorskim pravima na fotografije, tekstove, crteže, dizajn itd. koji se donose i koriste u oglasu kao i kvalitet roba i usluga koje se oglašavaju, odgovara NARUČILAC/OGLAŠIVAČ.

Tačnost tekstova i sadržaja u komercijalnim oglasima koji se posebno ugovaraju sa poslovnim korisnicima, naručilac je dužan provjeriti prilikom prve objave. U slučaju uzastopnog ponavljanja greške, neće se priznati više od jedne reklamacije.

Redakcija ne snosi odgovornost i troškove nastale zbog neobjavljenih, pogrešno objavljenih ili pogrešno dostavljenih materijala.