Mali oglas je oglas kojim oglašivač, korisnik našeg internet oglasnika na adresi www.MaliOglasi.com , prodaje, kupuje, mijenja, nudi ili traži robu i sl.
Da biste objavili novi oglas ili produžili postojeći, morate biti registrovan korisnik ili, ako niste, morate se prvo registrovati. Ako ste se ranije registrovali, potrebno je da se prijavite sa vašom email adresom i lozinkom. Ako niste registrovani, morate se prvo registrovati da biste objavili oglas. Linkovi za prijavu ili registraciju nalaze se u vrhu sajta
Svaki korisnik može objaviti neograničen broj različitih oglasa. Svim oglasima možete upravljati iz vašeg kontrolog panela. Još jednom napominjemo da oglasi moraju biti različiti. Ako objavite više istih oglasa jedan za drugim, obrisaćemo i oglase i vaš nalog.
Mali oglasi se mogu predati putem naše internet stranice www.MaliOglasi.com ili dolaskom u našu redakciju u Banjoj Luci na adresi Ulica Cerska 38, radnim danom od 8 – 15 časova. Posebno napominjemo da se za male oglase predane našem radniku u redakciji, pored redovnih troškova za odabrane opcije svakog pojedinačnog oglasa, naplaćuje i naknada u iznosu od 4KM (PDV uračunat).
Posebno napominjemo da se mali oglasi ne mogu predati telefonskim pozivom.
Menadžerov Žeton je virtualna, digitalna roba/proizvod koji se koristi isključivo za izmirenje naknada za odabrane usluge oglašavanja oglašivača putem internet stranica www.MaliOglasi.com.
Da, poklonićemo Vam popust u istom iznosu kao da ste žetone uplatili opštom uplatnicom.

VAŽNE NAPOMENE REDAKCIJE

Svi primljeni oglasi biće pregledani od strane naših operatera.

Oglasi koji nisu u skladu sa zakonom i osnovnim normama pristojnosti biće brisani ili neće biti objavljeni.

Za istinitost objavljenih oglasa, vlasništva nad autorskim pravima na fotografije, tekstove, crteže, dizajn itd. koji se donose i koriste u oglasu kao i kvalitet roba i usluga koje se oglašavaju, odgovara NARUČILAC/OGLAŠIVAČ.

Tačnost tekstova i sadržaja u komercijalnim oglasima koji se posebno ugovaraju sa poslovnim korisnicima, naručilac je dužan provjeriti prilikom prve objave. U slučaju uzastopnog ponavljanja greške, neće se priznati više od jedne reklamacije.

Redakcija ne snosi odgovornost i troškove nastale zbog neobjavljenih, pogrešno objavljenih ili pogrešno dostavljenih materijala.