Opšte odredbe

Uslovi i pravila korišćenja vrijede za internet portal malioglasi.com sa svim poddomenama i web stranicama te aplikacijama za mobilne telefone koji pripadaju domeni malioglasi.com, u daljem tesktu Mali oglasi. Internet portal Mali oglasi u vlasništvu je "Menadžer kompanija d.o.o. Banja Luka".

Korisnik je svaka osoba koja pristupa i/ili koristi usluge internet portala Mali oglasi, što podrazumijeva neregistrovane korisnike, registrovane korisnike i poslovne subjekte koji se na osnovi ugovornog odnosa koriste uslugama Malih oglasa.

Registracija korisnika

Pristupanjem ovim stranicama prihvatate sva pravila i uslove korišćenja internet portala Mali oglasi. Zadržavamo pravo promjena, modifikacija i dopuna uslova korišćenja ove stranice u bilo kojem trenutku. Promjene stupaju na snagu u trenutku objave. Korisnik je dužan redovno čitati uslove i pravila korišćenja te se smatra da je pristupanjem stranici Malih oglasa upoznat sa trenutnim pravilima i uslovima korišćenja.

U svrhu korišćenja usluga internet stranice Mali oglasi, korisnik je obavezan da se registruje, te da u svrhu registracije ostavi određene lične podatke kao i podatke u svrhu njegovog kontaktiranja. Podaci se prikupljaju isključivo u svrhu korišćenja usluga internet portala Mali oglasi. Pod materijalnom i krivičnom odgovornosti, korisnik se obavezuje da će dostaviti tačne podatke. Mali oglasi se obavezuju da će podatke koristiti samo u svrhe za koje su pribavljeni, te da će ih čuvati u skladu sa Zakonom o zaštiti ličnih podataka ("Sl. glasnik BiH", br. 49/2006, 76/2011 i 89/2011 - ispr.) Korisnici internet portala Mali oglasi mogu biti lica koja su starija od 16 godina.

Korisnik ima pravo u svakom trenutku zatražiti zatvaranje svog korisničkog računa i brisanje podataka. Sva obavještenja o postupku zatvaranja korisničkog računa i brisanja podataka, korisnik će dobiti na e-mail adresu elektroničke pošte.

Korisnik je dužan brinuti se o bezbjednosti svoje korisničke lozinke i povremeno je mijenjati. Korisnik je u potpunosti odgovoran za svu štetu nastalu neovlašćenim korištenjem prava pristupa, kao i sve sadržaje objavljene pod njegovim korisničkim imenom. Mali oglasi ne odgovaraju za slučaj zlopotrebe korisničke lozinke, ali su dužni postupati po prijavi.

Zabrana zloupotrebe

Mali oglasi su ovlašćeni da u svakom trenutku zatvore korisnički račun onih korisnika koji krše ove uslove i pravila korišćenja. Mali oglasi su ovlašćeni da u svakom trenutku reaguju u slučaju postavljanja sadržaja koji se smatra neprimjerenim. Mali oglasi ističu posebnu zabranu sadržaja koji su nezakoniti, štetni, prijeteći, koji zlostavljaju, uznemiravaju, kleveću ili su na bilo koji način štetni maloljetnicima. Korisnik se posebno obavezuje da neće prodavati i oglašavati prodaju robe ili pružanje usluga kojima bi se kršila autorska i srodna prava trećih osoba.

Korisnik isključivo odgovara za sve linkove koje postavi na svoj korisnički račun. Mali oglasi ne daju nikakve garancije o autentičnosti takvog sadržaja. Korisnik se obvezuje nadoknaditi Malim oglasima štetu koja može nastati zbog objavljivanja gore navedenih sadržaja. Mali oglasi će u najkraćem roku ukloniti sadržaj nakon što se u potpunosti uvjeri da on krši pozitivne zakonske propise ili je na bilo koji način štetan.

Odgovornost

Mali oglasi zadržavaju pravo da procjene obim intervenije u ovim slučajevima, kao i eventualno preduzimanje zakonskih akcija prema korisnicima koji su odgovorni za postavljanje takvih sadržaja. U slučaju spora stvarno je nadležan je sud u Banjoj Luci.

Svi eventualni sporovi nastali iz odnosa korisnika Malih oglasa (nastali zbog istinitosti podataka o korisniku ili sadržaju ponude, o predmetu, cijeni ponude, trajanju akcije i sl.) rješavaju se isključivo između korisnika. Mali oglasi nisu odgovorni za bilo kakvu štetu koja eventualno nastane kao posljedica takvih odnosa.

Bez saglasnosti Malih oglasa, zabranjeno je kopiranje stranice Mali oglasi, a posebno podataka koje daju korisnici.

Mali oglasi ne odgovaraju za bilo kakvu štetu koja bi mogla nastati zbog prekida dostupnosti, neobjavljivanja, odnosno brisanja sadržaja ili zloupotrebe javno objavljenih podataka, kao i za bilo kakve troškove koji bi mogli nastati korisniku, a koji mogu nastati zbog korištenja internet portala.

Predaja oglasa

Oglasi moraju biti objavljeni na jeziku naroda Bosne i Hercegovine.

Slanjem zahtjeva za objavu oglasa, korisnik pristaje da se uz njegov oglas na Malim oglasima objave i lični podaci, u skladu sa sadržajem oglasa, Korisnik može zatražiti brisanje oglasa iz bilo kojeg razloga na način da se ulogira u svoj korisnički račun i potvrdi brisanje oglasa.

Oglasi se mora odnositi samo na konkretan predmet prodaje. Slike u oglasu moraju biti slike predmeta koji se prodaje. Nije dopuštena objava logotipa, banera i sl. Oglas mora sadržajno pripadati u primjerenu kategoriju.

U jedan oglas može se upisati samo jedan predmet prodaje, osim ako ne predstavlja komplet. Naslov oglasa mora opisivati predmet prodaje. U naslov nije dopušteno upisivati naslove drugih web stranica.

Nisu dopušteni oglasi koji pozivaju na igranje nedopuštenih igara na sreću ili piramidalnih šema.

Korisnik može imati samo jedno korisničko ime i za jedan predmet može predati samo jedan oglas. Nije dopušteno mijenjanje predmeta oglašavanja unutar zakupljenog oglasnog paketa ili proizvoda niti je dopuštena objava oglasa za isti predmet u dvije različite rubrike. Naziv korisničkog računa može se koristiti samo jednom za registraciju.

Linkovi: dopušteno je jedino povezivanje na dodatni opis predmeta. Linkovi na stranice koje oglašavaju razne usluge nisu dopušteni. Linkovi na stranice koje su konkurencija Malim oglasima nisu dopušteni. Mali oglasi zadržavaju pravo procjene hoće li neki link odobriti ili neće.

Mali oglasi zadržavaju pravo brisanja, odnosno neobjavljivanja oglasa koji ne zadovoljavaju određeni kriterij ili su u suprotnosti s ovim pravilima i uslovima, te imaju pravo ukloniti, urediti, izmijeniti ili odbiti objavu oglasa, i to bez najave, a to će se dogoditi u sljedećim okolnostima:

 1. kad cijena navedena u oglasu nije stvarna cijena;
 2. kad sadržaj jednog oglasa sadrži više proizvoda ili usluga koji nisu raspoređeni u ispravne kategorije;
 3. kad proizvod i/ili oglašivač krši autorska prava i/ili druga prava intelektualnog vlasništva;
 4. kad je oglas sumnjiv u smislu oglašavanja ukradene ili ilegalne robe;
 5. kad je oglas predan u pogrešnu rubriku;
 6. kad proizvod može uzrokovati štetu i/ili prekršiti prava intelektualnog vlasništva nekom drugom, na bilo koji način;
 7. kad proizvod i/ili sadržaj oglasa sadrži ilegalne materijale;
 8. kad je oglas u bilo kojem smislu uvredljiv;
 9. kad oglas na bilo koji način narušava kvalitet sadržaja;
 10. kad postoji sumnja na zloupotrebu internet portala;

Mali oglasi zadržavaju pravo izmjene i dopune pojedinog oglasa, a da se pri tome ne mijenja sadržaj predmetnog oglasa.

Objavom oglasa na internet portalu Mali oglasi korisnik se obavezuje da će savjesno odgovarati na upite ostalih korisnika.

Elektronska komunikacija između korisnika namijenjena je razgovorima vezanima uz proizvod ili uslugu ponuđenu u oglasu. Radi sprječavanja zloupotrebe, Malo oglasi mogu isključiti korisnika ili mu onemogućiti dalju komunikaciju putem poruka bez obavještenja.

Nije dopušteno:

 • promovisati druge servise, proizvode i usluge;
 • slati linkove na druge internetske lokacije;
 • nuditi posredovanje u prodaji ili iznajmljivanju;
 • slati ponude za poslovnu saradnju koja nije oglašena;
 • lažno se predstavljati ili na bilo koji drugi način dovoditi drugog korisnika u zabludu;
 • tražiti pomoć, donacije ili sponzorstva;
 • dogovarati se s drugim oglašivačima o cijenama;
 • psovati, slati poruke uvredljivog sadržaja i koristiti se govorom mržnje;
 • slati poruke prijetećeg sadržaja ili zastrašivati;

Usluge plaćanja

Nije moguće ostvariti povrat ili iskoristiti uplaćena sredstva za neiskorišteni dio plaćenih oglasa. Sredstva uplaćena na korisnički račun moguće je koristiti isključivo za oglašavanje na internet portalu te korisnik nema pravo ta sredstva prenijeti drugom korisniku, na drugi račun, zamijeniti za drugu uslugu ili ostvariti povrat.

U slučaju ostvarivanja prava na povrat uplaćenih sredstava korisnik ima pravo na povrat isključivo sredstava koja su realizovana putem bankovne doznake i bankovnim karticama. Povrat sredstava koja su uplaćena SMS porukama se ne može izvršiti.

Ukoliko korisnik ima neiskorišćeni iznos na Saldu duže od dvije godine, neiskorišćena sredstva će protekom roka od 2 godine biti obrisana. Sve obavijesti o postupku brisanja neiskorištenog iznosa Salda, korisnik će dobiti na adresu elektroničke pošte koju je prijavio u svrhu korištenja usluga internetskog portala Mali oglasi.

Povrat sredstava realizovan bankovnim karticama moguće je ostvariti unutar 1 godine od kad je uplata napravljena, te se povrat radi isključivo na račun kartice preko kojeg je uplata napravljena.

Završne odredbe

Ovi Uslovi korišćenja primjenjuju se i vrijede od 1.3.2022. godine.

Sve primjedbe možete dostaviti u pisanom obliku:

na adresu sjedišta društva: Cerska 38. 78000 Banja Luka

putem e-pošte na adresu: [email protected]

Odgovor na prigovor obvezujemo se dati u roku određenom Zakonom o zaštiti potrošača.

Sajt MaliOglasi.com koristi kolačiće u cilju unapređenja usluga koje pruža. Prikupljamo isključivo osnovne podatke koji su neophodni za prilagođavanje sadržaja i oglasa te nadzor rada sajta. Podaci o korisnicima su strogo zaštićeni. Daljim korišćenjem sajta MaliOglasi.com podrazumjeva se da ste saglasni sa upotrebom kolačića.